PERSOONSGEGEVENS EN BEHANDELOVEREENKOMST

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens gekomen(Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

 

De volledige tekst, inclusief behandelovereenkomst, vindt u hierbij.

Er zijn verwerkingsovereenkomsten met de instanties die digitaal betrokken zijn bij de verwerking van gegevens, zoals het IT bedrijf waar de intakes binnen komen en de digitale boekhouding.

 

Ik verzoek u deze tekst door te nemen en bij mij te ondertekenen, zodat dit toegevoegd kan worden aan uw dossier.

Wanneer u een afspraak maakt gaat u akkoord met de voorwaarden van de behandelovereenkomst.


PDF versie 

Voor een PDF versie van de bescherming persoonsgegevens en van de behandelovereenkomst klik hier.